SZKOLENIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Firma Polrentgen oferuje fizjoterapeutom w cenie zakupu ultrasonografu HONDA HS-2200 profesjonalne szkolenie, gdzie zdobędziecie Państwo solidne podstawy do pracy z USG.
Wszelkich informacji na temat najbliższych szkoleń udziela Małgorzata Rapacz, kom. 695 980 190

 

Kurs dla fizjoterapeutów - narząd ruchu

Szczegóły dotyczące kursu dostępne są w pliku PDF:

KURS - NARZĄD RUCHU.PDF

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Marcin Burdacki
tel. 505 930 072
 
 
Kurs dla fizjoterapeutów - uroginekologia
 
Kurs jest skierowany do fizjoterapeutów, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się terapią specyficznych oraz niespecyficznych bólów lędźwiowo-krzyżowych oraz zaburzeń uro-ginekologicznych.

Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne (USOR) oznacza obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii i definiowane jest jako procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny budowy oraz funkcji mięśni  oraz innych tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń z tzw. sonofeedback.

Stosowane w zaburzeniach czynnościowych kompleksu lędźwiowo-miedniczego USOR pomaga obiektywnie stwierdzić zmiany w morfologii oraz funkcji mięśni stabilizujących ten kompleks, a także monitorować zmiany zachodzące w tych parametrach pod wpływem procesu rehabilitacji

Nabyte podczas kursu umiejętności są doskonałym narzędziem wspomagającym diagnostykę funkcjonalną  w pracy fizjoterapeuty oraz podnoszą prestiż gabinetu.

SKRÓCONY PLAN SZKOLENIA:

- wstęp na temat podstaw fizycznych USG, historia i rozwój USOR na świecie i w Polsce, wykorzystanie USOR w praktyce fizjoterapeutycznej, różnice pomiędzy USOR a obrazowaniem medycznym

- praca z ultrasonografem, charakterystyka najważniejszych funkcji urządzenia

- anatomia, fizjologia, patofizjologia przedniej oraz bocznej ściany brzucha, kompleksu lędźwiowo-krzyżowego oraz dna miednicy

- sonoanatomia przedniej ściany brzucha oraz bocznej ściany brzucha, kompleksu lędźwiowo-krzyżowego oraz dna miednicy

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZESTNIKA:

  1. Wskazać różnice między medycznym i rehabilitacyjnym obrazowaniem ultrasonograficznym
  2. Opisać w jaki sposób Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne wpisuje się w zakres praktyki fizjoterapeutycznej.
  3. Przedstawić podstawowe zasady fizyki leżące u podstaw obrazowania ultrasonograficznego.
  4. Opisać zasady bezpieczeństwa i zasady tzw. minimalnego oddziaływania szkodliwego dotyczące Ultrasonograficznego Obrazowania Rehabilitacyjnego w praktyce fizjoterapeutycznej.
  5. Wymienić części składowe i właściwie operować aparatem ultrasonograficznym.
  6. Wygenerować, odczytać i zinterpretować obrazy ultrasonograficzne podstawy pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, w stanie ich relaksacji i skurczu.
  7. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha.
  8. Wykazać się umiejętnością obrazowania ultrasonograficznego w celu dokonania pomiarów zmian grubości mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia wielodzielnego i wypieracza pęcherza moczowego.
  9. Zapisywać, dokumentować i transferować obrazy i klipy filmowe do multimedialnej prezentacji.
  10. Włączać Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne w proces ewaluacji i tworzenia protokołów usprawniania pacjentów z bólem lędźwiowo-miedniczym.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 16 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min)

ORGANIZACJA APARATÓW USG: Honda 2200

LICZBA WYKŁADOWCÓW: 2 prowadzących (dr Marcin Grześkowiak, kom. 693 878 029, dr Dawid Łochyński)

 

logolzf

 

logohonda      logo econet